Po prostu wpisz, czego szukasz i sprawdź najlepsze wyniki wyszukiwania.

Regulamin

1. Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego Chomikownik znajdującego się pod adresem chomikownik.pl.

2.Korzystając z serwisu użytkownicy akceptują warunki określone w niniejszym Regulaminie i ponoszą odpowiedzialność za własne czynności wynikające z jego korzystania.

3. Serwis umożliwia użytkownikom wyszukiwanie stron internetowych dopasowanych do zapytań jakie użyli w formularzu wyszukiwarki znajdującej się w serwisie, wyświetlając linki do zewnętrznych stron internetowych według najlepszych dopasowań.

4.Administracja serwisu nie posiada wpływu na zawartość stron zewnętrznych, jak również na zapytanie użyte w formularzu wyszukiwarki przez użytkownika.

5.Dokonywanie zapytań niezgodnych z prawem jest zabronione.

6.Serwis Chomikownik publikuje na swoich stronach również reklamy firm zewnętrznych .

7.Korzystanie z serwisu Chomikownik jest dobrowolne i bezpłatne.

8.W przypadku zgłaszania reklamacje lub naruszeń prosimy o przesłanie wiadomości na adres email. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od ich wpłynięcia.

9.Niniejszy regulamin może ulec zmianie, o zmianie regulaminu użytkownicy zostaną powiadomieni poprzez umieszczenie stosownych informacji na stronie głównej serwisu z miesięcznym wyprzedzeniem.